A kezdeményezésünk alapvetése, hogy közösségben építkezzünk, ezért elkezdtük keresni lehetséges értéktársainkat.  Főként (de nem kizárólag) az antropozófiához közel álló és lehetőleg szakmailag kompetens embereket szólítottunk meg. Tartalmas és eseménydús időszak volt, tele szellemi és fizikai munkával. Heti 2-3 találkozónk volt, sokat utaztunk és beszélgettünk, terveztünk.

A szabad szellemi élet innovátorai:

  • Ujlaky Éva extra lesson tanár és terapeuta, a Farm-alapú Nevelésért Egyesület (FANE) egyik alapítója, aki nagyban segítette abban a fejlődési folyamatot, hogy a kulturális kezdeményezések törvényszerűségeit párhuzamba állította a gazdasági kezdeményezésünk történéseivel
  • a FANE további munkatársai – Naszályi Nóra, Rostás Eszter, Fodor Eszter, Vadkerti Mariann, Németh Eszter – akik folyamatosan népszerűsítik a kezdeményezést, segítik rendezvényeink megszervezését
  • Rostás Mátyás üzletember és Waldorf-nagyszülő, az előkészítésben segédkezett sokat, valamint az üzleti tervezés alapját jelentő piac kutatásban és kockázat elemzésben vállalt szerepet
  • fenti személyek közvetlenül érdekeltek abban, hogy a saját kulturális kezdeményezésüknek az államon kívüli, alternatív finanszírozási formát, együttműködéseket találjanak, ugyanakkor nem csak a saját közösségükben, hanem a Waldorf-mozgalom szintjén, asszociációkban képesek gondolkozni

A gazdasági és kulturális szférát összekötni szándékozó szabad gondolkodók:

  • Stverteczky Tímea innovátor a jogi és szervezeti kialakításban, menedzsmentben és üzleti tervezésben dolgozik több, mint egy éve, az Értéktárs Közösség Alapítvánnyal egy szabad, társulásokon alapuló vállalkozási modellt szeretne megjeleníteni
  • közgazdászok és Waldorf-szülők, a Shterra Home pénzügyi tervezésben és a lehetséges szervezeti működés modellezésében segédkeztek
  • Bernáth Imre közgazdász és vállalkozó, aki saját új turisztikai vállalkozását Shterra Home technológiával tervezi megvalósítani, 
  • Havril Katalin és Dániel János Tamás 2019. májusában 5 Millió Ft hosszú lejáratú kölcsönpénzzel támogatták Zsoltot és Tímeát a kezdeményezés tovább építésében