• melynek alapítását belső indíttatás és inspiráció vezérli, s nem külső kényszer vagy érdek
  • melyben az emberek együttműködő, egymás mellé rendelt munkatársi viszonyban tevékenykednek
  • melyben a munkatársak meghatározó motivációja a vállalkozás küldetése és/vagy céljai, azokhoz egyéni céljaik is kapcsolódnak
  • ahol minden munkatársnak lehetősége van javaslatot tenni a szervezeti működéssel kapcsolatosan, ami pozitívan befolyásolja a vállalkozás eredményességét vagy a munkavégzés minőségét/feltételeit
  • melyben a bérezési rendszer szempontjait a munkatársi közösség közösen alakítja
  • melyben a munkatársak véleménye korra és nemre való tekintet nélkül egyenlő
  • ahol a stratégiai tervezést is szabad szellemi gondolatok hatják át, melyben a legfontosabb mozgató rugó a moralitás és a társadalmi előnyök
  • melyben a bérezés egyenes arányban van a felelősségvállalással, egyéni teljesítménnyel, valamint a vállalkozás eredményességével
  • ahová jó, szép és igaz bejárni dolgozni…