Az Alapítvány kuratóriuma sokszínű kompetenciák mentén fogadta el a megbízatást küldetésére, a gazdasági és kulturális szféra termékeny összekapcsolására, melynek segítségével az anyagi és szellemi javak intenzíven és közvetlenül áramolhatnak az emberi közösségekben.

Az alapítók

Stverteczky Zsolt és Tímea
Mint kezdeményező vállalkozók, nekünk kellett felvállalni azt a felelősséget, hogy első körben kijelöljük a kurátorokat. A feladatvállalások alapján tapasztalatot szereztünk azokról az emberekről, akikkel szeretnénk jogilag is megalapítani a bennünk élő ideát.
Az alapítói jogok gyakorlására a későbbiekben az alapítók kijelölhetnek más személyt, személyeket, vagy átruházhatják a kuratóriumra is. Ehhez megfelelő érési időre feltétlenül szükség van.

A kuratórium

Az Alapítvány irányítását egy hármasan tagolt kuratóriumra bíztuk, ahol különböző megnevezésű kurátorok kimondottan és kizárólagosan azon a területen vállalnak felelősséget, ahol tevékenykednek. Ezáltal jól elkülöníthetőek az egyes területek folyamatai, s nem keverednek az esetlegesen nem odaillő, különböző törvényszerűségek. Ugyanakkor igen nagy jelentősége van annak, hogy a teljes kuratórium ülésén egymás figyelmét és szeretetét élvezik.

Üzleti kurátorok – akik kifejezetten a vállalkozás(ok) tulajdonosi jogait gyakorolják.

Az Üzleti kurátorok maguk a vállalkozói és tulajdonosi szemlélettel (jó gazda szemlélettel) rendelkező személyek. Aktív munkatársai a vállalkozásnak. Az első időszakban ők kifejezetten Shterra Üzleti kurátorok.

Feladatuk, döntési kompetenciájuk: 

 • a cég szervezeti és gazdasági irányításának megszervezése
 • ügyvezető(k) kinevezése és ellenőrzése
 • éves költségvetés és beszámoló elfogadása
 • nyereségfelosztás 
 • a teljes kuratórium időszakos tájékoztatása a cég működéséről

Szellemi kurátorok – akik a kulturális szervezetekkel való kapcsolattartással foglalkoznak

Feladatuk, döntési kompetenciájuk:

 • kapcsolattartás a támogatandó szervezettel, kísérés
 • igényfelmérés a támogatandó szervezet költségvetésének és stratégiai tervezésének alapján

Híd kurátorok – akik az összekötő szerepet, az Alapítvány tevékenységét végzik

Feladatuk, döntési kompetenciájuk:

 • az Alapítvány képviselete, operatív irányítása
 • az Értéktárs Közösség építése
 • értéktárs vállalkozások és kulturális szervezetek felkutatása
 • szervezetekkel kapcsolattartás
 • forrásgyűjtés
 • vállalkozás(ok) tőkésítése kölcsönpénzzel
 • kapcsolódási pontok és közös folyamatok kialakítása a vállalkozás(ok) és a kulturális szervezet(ek) között
 • kommunikáció, konferenciák, rendezvények szervezése

Teljes kuratórium

 • a kezdeményezéssel kapcsolatos stratégiai és az Alapítvány működésével kapcsolatos döntéseket a teljes kuratórium hozza meg
 • a különböző területen tevékenykedő kurátorok kompetenciájukkal szükség szerint segítik egymást
 • a kuratóriumi tagokat díjazás illeti meg, melynek rendszerét közösen dolgozzák ki
 • a kuratóriumi ülések gyakorisága – negyedévente