ÉRTÉKTÁRSAK

Naszályi Nóra

Waldorf-tanár

“Azért lettem az Értéktárs Közösség tagja, mert meggyőződésem, hogy a másik kezdeményezése iránt érdeklődő, azt megértő és támogató emberek által születhetnek új dolgok.
Olyan közösségben válhatunk saját képességeinket leginkább kibontakoztató emberekké, melynek tagjai ebben segítik egymást. Hiszek benne, hogy ez a közösségi működés társadalmi szintű változáshoz vezet.

Olyan egészséges egyensúly kialakulásához, melynek alapja, hogy egyenrangú partnerként tekintünk egymásra. Belátjuk: ha gazdasági tevékenységünk hasznának egy részét kulturális célra fordítjuk, azzal az emberi szellemből fakadó kreatív erőket újítjuk meg.”

Bánó Péter

pénzügyi szakember

“Ez a kezdeményezés egyszerre innovatív és példaértékű miközben valós megoldást biztosít egy eddig más módon nem kezelt kérdésre. 3 gyermekes Waldorf szülőként és korábbi pénzügyi szakemberként sok éve tapasztalom, milyen kihívással küzdenek az olyan nagyszerű és gyermekeink számára egyértelműen sokat jelentő kezdeményezések, amelyek létrejöttükhöz vagy működésükhöz nem vagy csak nagyon kis mértékű állami támogatást tudnak igénybe venni. Hiszek benne, hogy akár egyetlen gondolat, egyetlen ember, vagy jelen esetben egyetlen kis csapat is képes óriási változást hozni a világba. Úttörőnek lenni valamiben mindig nagy felelősség, óriási kihívás, de amikor a dolgok aztán tényleg elkezdenek úgy történni, ahogy azt megálmodtuk, az az érzés semmihez nem fogható. “

Ekler Dezső

építész

Születő félben lévő kezdeményezések nehezen illeszkednek régi formákba, hiszen minden, ami új, eredeti alakban próbál megjelenni.

Hitelesen újat csak a szellemi kockázatok vállalásával, az alkotó erők összehangolásával, egymást termékenyítő összjátékával lehet létrehozni, s a Shterra Home vállalkozás éppen ezen alapul. Ezért csatlakoztam hozzájuk.

A fejlesztők ökologikus gyártási és építési újításai olyan kiinduló pontot adnak, melyből a sokféle települési helyzetnek és háztípusnak megfelelő házformát újra lehet gondolni, és – tapasztalataimat felhasználva – a házakat majdan használó családok sajátos igényeihez illő eredeti módon lehet kibontani.

Dániel János Tamás

Magyar Antropozófiai Társaság Genius Kiadójának egyik szerkesztője
Rudolf Steiner Szeminárium

“A világ egyre zavarosabb, egyre kevésbé érthető, mit miért tesznek azok, akik éppen most döntéshozói helyzetben vannak kisebb-nagyobb cégek, sőt, országok vezetőiként. De a jövő nem csak tőlük, tőlünk is függ. Egy olyan közösség, melynek tagjai nagyon sok lényegi kérdésben egyetértenek, közös szellemi alapból, az antropozófiából kiindulva cselekednek – ez mindig inspiráló. Harmóniában a természettel, segítve egymást.”

Ujlaky Éva

tanár és terapeuta

“A Shterra Home alapítói a korszellemmel folyamatos párbeszédet folytatva, szellemi intuícióból dolgozták ki a Shterra Home építészeti technológiát és a vállalat felépítését és embert, társadalmat és jövőt szolgáló értékeit, működését.

Ezek az értékek az alapítás pillanatától hidat építenek az innovatív kulturális intézmények és egy gazdasági, profit orientált vállalat között és ezáltal valódi jövőbeli támogatásokat és megoldásokat jelentenek ahhoz, hogy a jövőből érkező szellemi impulzusok erősen, egészségesen hassanak abban a jelenben, melynek erre egyre sürgetőbben van szüksége.”

Rostás Mátyás

informatikai és üzletfejlesztési szakértő

“Gyerekeim és unokáim révén évek óta részese vagyok a Waldorf mozgalomnak. 

Mivel meggyőződésem, hogy a jövőnk egyik legfontosabb feladata a megfelelő óvodák és iskolák biztosítása a felnövekvő generáció számára, jelenleg informatikai és üzletfejlesztési szakértőként segítem a pilisszentiváni Falusi Waldorf Óvoda és Iskola jogi helyzetének és finanszírozásának megszervezését.   

Mint támogató értéktárs, örömmel veszek részt a Shterra Home vállalkozás felépítésének folyamatában, mert meggyőződésem, hogy ez a vállalkozás  a magán nevelési intézmények finanszírozásának egyik kitűnő példája.”

Havril Katalin

közgazdász

“Mindennapi életünket döbbenetes tempóban igyekszik uralma alá vonni a hatalmi megszállottság, a pénzvilág; a gazdasági élet profitközpontúsága minden szférára kiterjedő irányításra törekszik. Szellemi-kulturális értékek létrehozásáért, fennmaradásáért, elérhetővé tételéért állandó küzdelmet kell vívnia mindazoknak, akik felismerték, hogy a szellemi-kulturális élettől való egyre távolabb kerülés, elszakadás a Föld és az emberiség elsivárosodásához, pusztulásához vezet. Ez ellen tenni csak tudatosan és közös szellemi alapokra épülő, az életszférákat átfogó közösségekben lehet.

Az Értéktárs Közösségben igaz társainkra találtunk egymásban arra, hogy azonos szellemi alapokon együtt nekilássunk a méltó emberi életközösség egy lehetséges mintájának kialakításához, megéléséhez, amelyben meghatározó a másokért való odaadó munkálkodás, az egyének szabad iniciatíváinak támogatása az egész közösség érdekében. Az Értéktárs Közösségben komoly potenciált látok arra, hogy a gazdasági és a szellemi-kulturális szféra harmóniában kapcsolódjon össze az egyes individuumokban, és ennek az Értéktárs Közösségen túlmutató hatása is megmutatkozhat majd.”

Bernáth Imre

közgazdász, vállalkozó

Szülő vagyok, férj, közgazdász, vállalkozó, környezetvédő. A Waldorf mozgalom lelkes támogatója. Egy építőiparhoz kapcsolódó kereskedő cég tulajdonosa, ügyvezetője. Évek óta aggodalommal nézem, ahogy a fogyasztói társadalmunk és azon belül az építőipar hozzájárul a Földünk szennyezéséhez, a klímaváltozáshoz.

Egy éve ismertem meg a Shterra Home innovatív projektjét.

Lelkesen csatlakoztam a kezdeményezéséhez. Jó lenne, ha az otthonteremtés valóban örömteli lenne és a megrendelők abban a tudatban vehetnék át új otthonukat, hogy az nem csak a lehető legegészségesebb környezetet fogja számukra biztosítani de a lehető legkisebb környezeti terheléssel épült fel.

A Shterra szakemberei ezt a minőséget és a fenntarthatóságot tartják szem előtt.

Nem csak a technológia innovatív, de maga a szervezet fejlődése is az.  A Shterra Home új módon, organikusan alakul. Kíváncsian várom, hogyan lesz egy ötletből építőipari cég és a kulturális szférát támogató szociális vállalkozás. Értéktársként kapcsolódom a Shterra Home-hoz mert érzem hogy tenni szeretnék az egészséges környezetünkért, a fenntarthatóságért és izgalmas feladatnak látom a jövő új, még ismeretlen szociális,  társadalmi vállalkozási formáinak kísérleteiben való részvételt.

Wöss Kata

szülő: volt közgazdász – cégvezető

Hiszem, hogy az egyes ember lelkesedése és elköteleződése lehetővé teszi az átélt szellemi tartalmak mindennapjainkba való beépítését. Ehhez azonban egymást értő közösségre van szükségünk. Az egyes ember felelősségteljes, a világ és önmaga jól-létéért való cselekvése ezekben a közösségekben bontakozhat ki, legyen szó otthonteremtésről, a gyerekek nevelési környezetének megteremtéséről, a támogató új gazdasági és jogi környezet megformálásáról.

A Shterra Home vállalkozás minderre élő és gyakorlati példa.

Fodor Eszter

tanár

“Örömmel vagyok értéktárs egy olyan vállalkozásban, amely az Embert, a Földet és a Jövőt szolgálja!”